- ubezpieczenie bagażu podróżnego,
- ubezpieczenie sprzętu sportowego,
- ubezpieczenie kosztów pobytu w szpitalu za granicą RP,
- ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
- ubezpieczenie kosztów leczenia chorób przewlekłych,
- ubezpieczenie kosztów leczenia chorób tropikalnych,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z amatorskim uprawianiem sportu,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu,
- ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań,
- ubezpieczenie kosztów leczenia powstałych w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej,
- usługi assistance,

* zniżki przy ubezpieczaniu osób w wieku 6 – 26 lat,
* zniżki przy zawieraniu ubezpieczenia w formie grupowej,


Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio