- OC – spedytora,
- OC – przewożnika krajowego,
- OC – przewożnika międzynarodowego,
- Cargo – mienie w transporcie w ruchu krajowym i zagranicznym,


Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio