Z ZAKRESU TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ I RUCHU DROGOWEGO

- określanie wartości pojazdów za pomocą programu INFO-EKSPERT,
- identyfikacja pojazdów,
- określanie wartości uszkodzonych pojazdów,
- weryfikacja kosztorysów napraw,
- określanie grubości powłok lakierniczych,
- sporządzanie opinii technicznych i odwołań,
- analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi,
- wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych,
- likwidacja szkód zagranicznych,
- kalkulacje kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych wykonywane są przy użyciu programów
AUDATEX I EUROTAX. 
- ocena stanu technicznego pojazdu,Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio