- ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolnych,
- ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków rolnika, jego rodziny i osób pracujących
w gospodarstwie domowym,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
- ubezpieczenie dobytku rolniczego,
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolnych,
- ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności.Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio