- NNW krajowych osób fizycznych,
- grupowe NNW pracowników i ich rodzin,
- NNW osób związanych z kulturą i sportem,
- NNW dzieci, młodzieży szkolnej oraz personelu w placówkach oświatowo – wychowawczych,
- cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkujących na stałe za granicą,
- poważne zachorowania,
- dzienne świadczenie szpitalne,
- zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy lub nauki,
- koszty leczenia zagranicą,
- koszty rehabilitacji,
- świadczenie na wypadek śmierci,Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio