- OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia,
- OC najemcy nieruchomości,
- OC pracodawcy za wypadki przy pracy,
- OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym,
- OC organizatora imprez,
- OC podwykonawcy,
- OC za szkody w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi,
- OC przedsiębiorcy budowlanego,
- OC zarządcy drogi publicznej,
- OC wspólnoty mieszkaniowej,
- OC za czyste straty finansowe,
- OC za szkody wyrządzone przez członka zarządu lub rady nadzorczej spółki kapitałowej,
- OC za szkody wyrządzone przez osobę fizyczną wykonującą zawód lekarza weterynarii,
- OC za szkody wyrządzone przez osobę wykonującą zawód nauczyciela, wychowawcy
lub innego pracownika pedagogicznego,
- OC za szkody wyrządzone przez prowadzącego parking strzeżony.


Copyright © 2009 Page by BeLogic Studio